โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียน จำนวน 20 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน จำนวน 20 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น