โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียน จำนวน 20 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน จำนวน 20 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2565
Next post ประชาสัมพันธ์ “การประกวดวาดภาพระบายสี แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียง ประจำปี 2565”