ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 2

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต 2 นำโดย นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. ยะลา เขต 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้ นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ได้มอบรางวัลเสมาทองคำให้กับนางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และ น.ส.อรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร”

You may also like...

ใส่ความเห็น