โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 5 – 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม (รอบเก็บตก) ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มี.ค.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 5 – 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม (รอบเก็บตก) ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

You may also like...

ใส่ความเห็น