โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 5 – 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม (รอบเก็บตก) ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มี.ค.65 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 5 – 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม (รอบเก็บตก) ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 2
Next post ประสัมพันธ์การใช้งานซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและบุคคลแวดล้อม