โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ รับรางวัล Popular Vote ผลการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2564

กรมส่งเสริมคุณภาพและ […]

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ การประชุมผู้อำนวยการ คณะครูครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2 […]