การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 12/2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์รายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2565 รับชมรายการเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครูรับนโยบาย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใส่ความเห็น

Previous post มอบบ้านหลังที่ 7 [เด็กหญิงชลธิชา บุญไสว นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้] โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 43 ราย เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนมีผลงานดีเด่นและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ