ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายศราวุฒิ  สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง และ นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสายฝน บุญยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เดินทางไปไปยังโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 เพื่อประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ นางสาวนางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142

You may also like...

ใส่ความเห็น