ประชาสัมพันธ์กำหนดการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ (นางสมาน ก้องเวหา
มารดาของ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ใส่ความเห็น

Previous post การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565
Next post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”