ตรวจเข้มเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หลังช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 7.45 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยนายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจเข้มเจ้าหน้าที่ทุกคน หลังช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 โดยให้มีการคัดกรองบุคลากรในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคดวิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หลังวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น