“การเสวนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการเสวนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยนายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวเปิดการเสวนา เรื่อง “การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น