ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8 ประจำปี 2565

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในห้วข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature – Based Eduation & Health Promotion ” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565

ใส่ความเห็น

Previous post “การตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 “
Next post ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา