โรงเรียนวัดเบญพาด”จัดการประชุมนักเรียน พบครูประจำชั้น ปี2565”(11พค.65)

การประชุมนักเรียน พบครูประจำชั้น โรงเรียนวัดเบญพาด ปีการศึกษา 2565 ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

การประชุมนักเรียนเพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน พบครูประจำชั้น

  • ตรวจสอบจำนวนนักเรียน เพื่อจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี
  • รับตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
  • รับหนังสือแบบเรียน
  • รับอุปกรณ์การเรียน

เพิ่มเติม..https://www.facebook.com/529300173902290/posts/2192639130901711/?d=n

You may also like...

ใส่ความเห็น