เปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 1/2565 วันแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา

ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจำเริญ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และได้รับการสนับสนุนจาก อบต.พังตรุ เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก

  ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านบ่อระแหง และคณะครู ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น