วันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2 (My School Project)

You may also like...