โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปีการศึกษา 2565 “

✍️วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565🗓️

#ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง และ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง😊😊😊

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปีการศึกษา 2565 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้ง ของนักเรียน และ ครู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ประกาศผลการนับคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนการเลือกตั้ง และ เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก😊👏👏🎉🎉

Previous post นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอ่างหิน ได้เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์๒
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เปิดเรียน ON Site “