โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนและตัวแทนคณะครูนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติโดยร่วมให้กำลังใจกับ เด็กชายธฤษณุ ทองกัลยา นักเรียน ชั้น ป.6/2 ที่ได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขค 2 เข้าสอบระดับประเทศในรอบที่สอง

You may also like...