การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่กาญจน์ 2 (My School Project)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายจามร วรรณากาญจน์ (ผู้บริหาร) คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2 ” (My School Project) พร้อมทำพิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ เจ้าคุณทองคำอุปภัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น