ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
Next post การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่กาญจน์ 2 (My School Project)