ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

You may also like...

ใส่ความเห็น