โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้เข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET รวมทุกวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ พร้อมกับร่วมลงนาม MOU ในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจจริตกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และนำคณะครูเข้าร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2 (My School Project ) ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...