วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดยดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ยินดีต้อนรับครูพัชราภรณ์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย มีผอ.กิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตตและคณะครูร่วมแสดงความยินดี

You may also like...