กองพันสื่อสารทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบองได้ดำเนินการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนบ้านชายธูป

วันศุกร์ที่ 11 มิถุน […]