โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน”

🗓️วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

⏰ เวลา ๑๔.๓๐ น.-๑๕.๓๐น.

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบชุมชนหนองสาหร่าย เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ใส่ความเห็น

Previous post วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง นำโดยดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ยินดีต้อนรับครูพัชราภรณ์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย มีผอ.กิ่งกาญ จงประจันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตตและคณะครูร่วมแสดงความยินดี
Next post ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2565