โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน”

🗓️วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

⏰ เวลา ๑๔.๓๐ น.-๑๕.๓๐น.

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบชุมชนหนองสาหร่าย เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

You may also like...

ใส่ความเห็น