วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาผ่านโปรแกรม  ZOOM  

You may also like...

ใส่ความเห็น