วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาผ่านโปรแกรม  ZOOM  

ใส่ความเห็น

Previous post ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหินประชุมผู้ปกครองมัธยมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565