โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

บรรยากาศการประชุมสภานักเรียน (ครั้งที่ ๑) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๑ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดยมี นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยครูอมรรัตน์ กระต่าย เข้าร่วมการประชุม โดยกลุ่มสภานักเรียนประกอบไปด้วยประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนและคณะเลขานุการ ตัวแทนหัวหน้าห้องระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วาระในการประชุมคือการมอบหมาย และติดตามงานที่กลุ่มสภานักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติใน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติตนในการเป็นสภานักเรียนที่ดีอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง