วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่อง รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)

You may also like...

ใส่ความเห็น