วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่อง รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด“รับการนิเทศ ติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLEเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA2022 ปีการศึกษา2565”(7มิย.65)
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน