โรงเรียนบ้านหลุมหินประชุมผู้ปกครองอนุบาล ประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

8 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมทั้ง พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ญาณจารี เจ้าอาวาสวัดเขาจำศีล(หลุมหิน) นายอภิวัฒน์ แต่แดงเพชร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ ผู้ปครอง เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ชั้นอนุบาลปีที่1 ถึง ประถมศึกษาปีที่6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน ข้อตกลงกฏระเบียบ พร้อมทั้งพบครูประจำชั้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น