โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

กิจกรรมลูกเสือรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

ได้นำนักเรียนลูกเสือร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณวัดตะคร้ำเอนซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับโรงเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ วัด โรงเรียน และชุมชน

ใส่ความเห็น

Previous post วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่อง รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหินประชุมผู้ปกครองอนุบาล ประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565