ใส่ความเห็น

Previous post “การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565”
Next post วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่อง รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)