ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ไทย ครั้งที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการรักษ์ไทย ทั้งนี้ ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทาง Facebook สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาส้งคมและส่งใบสมัครทาง E-mail : development.ysc@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น