โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ประชุมกลุ่มสามัญใหญ่ประจำปี 2565 กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565”

ประชุมกลุ่มสามัญใหญ่ประจำปี 2565 กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 การแข่งขันกีฬาเปตอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลกร กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี ทั้ง 5 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 การแข่งขันชิงชนะเลิศกีฬาเปตอง และ ประชุมกลุ่มเพื่อหารือข้อราชการต่างๆในการบริหารจัดการตลอดปีการศึกษา 2565 โดยมี นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประธานกลุ่ม พร้อมด้วย ท่านผู้อำนวยการในกลุ่มยุทธหัตถี

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “การนิเทศ ติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLE ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ๒๐๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาไทย”
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565