ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ในทุก ๆ เช้า จะมีครูคอยกำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
Next post นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในวัน“วันบูรพาจารย์รำลึก”