โรงเรียนวัดบ้านทวน วันศุกร์ เข้าร่วมอบรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ของ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

วันศุกร์ ที่ 10 มิ.ย.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ของ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

You may also like...

ใส่ความเห็น