โรงเรียนวัดบ้านทวน วันศุกร์ เข้าร่วมอบรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ของ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

วันศุกร์ ที่ 10 มิ.ย.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ของ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิ.ย.65
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์