โรงเรียนวิถีพุทธ

17 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ ประชุมอบรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน เป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 
Next post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565