โรงเรียนวิถีพุทธ

17 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ ประชุมอบรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

You may also like...

ใส่ความเห็น