🪰พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก🪰

🪰พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก🪰 🗓️ 17 มิถุนายน 2565 ⏰ 15.00.น. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบพระคุณ นายเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย และ เจ้าหน้าที่ ให้ความอนุเคราะห์พ่นหมอกควัน บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อป้องกันไข้เลือดออก 🙏🙏🙏🗓️ 17 มิถุนายน 2565
⏰ 15.00.น.

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบพระคุณ นายเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย และ เจ้าหน้าที่ ให้ความอนุเคราะห์พ่นหมอกควัน บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อป้องกันไข้เลือดออก 🙏🙏🙏

You may also like...

ใส่ความเห็น