โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูและนักเรียนช่วยกันคนละไม้คนละมือทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบในตอนเช้า

ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่...