การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวม” ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 2 พฤษภาคม เวลา 08.00-16.00 น.

นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกมลชนก สมการณ์ ครูผู้สอนปฐมวัย และครูสุชานาฏ เซี่ยงเจ็วครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 ❤️

“เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวม” ผ่านระบบ Zoom meeting ได้รับความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นอย่างมากค่ะ

You may also like...

ใส่ความเห็น