พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคราช จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูต่อครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน โดยนางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสีนติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนบ้านโคราช เห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ และเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความรักความเมตตา กิจกรรมวันไหว้ครูปีนี้เด็กๆได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน กระถางต้นไม้ มากราบไหว้ครูของตนเอง

ความหมายของดอกไม้ในการทำพานไหว้ครู ได้แก่

🌿หญ้าแพรก สื่อถึง แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที

🌹ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

🌸ดอกมะเขือ สื่อถึง เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง และดอกงอกงามได้อย่างรวดเร็ว

🌾ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว

🏠#learnthroughplay #korathouseschool

You may also like...

ใส่ความเห็น