โรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบคุณพระคุณคุณนรินรัตน์ ศิริชุมแสง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณพระคุณคุณน้านรินรัตน์ ศิริชุมแสง เป็นอย่างสูงที่กรุณาเลี้ยงไอศกรีมแสนอร่อยแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคราชนะคะ

You may also like...

ใส่ความเห็น