โรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบคุณพระคุณคุณนรินรัตน์ ศิริชุมแสง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณพระคุณคุณน้านรินรัตน์ ศิริชุมแสง เป็นอย่างสูงที่กรุณาเลี้ยงไอศกรีมแสนอร่อยแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคราชนะคะ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดเขต
Next post พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565