โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

ความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูและนักเรียนช่วยกันคนละไม้คนละมือทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบในตอนเช้า
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน สร้างโรงคัดแยกขยะ