โรงเรียนบ้านหลุมหิน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอเชิญคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (โครงการโรงเรียนสีขาว)

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 14.00-15.30 น. เดินรณรงค์โดยรอบหมู่บ้านหลุมหิน

กิจกรรรมมีดังนี้

1. ประกวดชุดแฟนซี

2. ประกวดชุดรีไซเคิล

3. ประกวดวาดภาพระบายสี

เตรียมตัวร่วมกิจกรรมกันเลยค่ะทุกคน งานนี้สนุกแน่นอน ^___^

ใส่ความเห็น

Previous post ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565
Next post วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมสรุปรายงานและการนำเสนอต่อคณะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ของโรงเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี