#เกาะติดห้องเรียน โรงเรียนบ้านหลุมหิน วิชาการงานอาชีพ

ชั่วโมงการงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 วันนี้เรียนรู้แบบบูรณาการ การทำวุ้น เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต สอนโดยครูทองสม เชื้อพงษ์

You may also like...

ใส่ความเห็น