#เกาะติดห้องเรียน โรงเรียนบ้านหลุมหิน วิชาการงานอาชีพ

ชั่วโมงการงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 วันนี้เรียนรู้แบบบูรณาการ การทำวุ้น เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต สอนโดยครูทองสม เชื้อพงษ์

ใส่ความเห็น

Previous post เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
Next post เผยแพร่ประกาศเชิญชวน