#เกาะติดห้องเรียน รายวิชาภาษาไทย

#เกาะติดห้องเรียน รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้เรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนำมาแต่งคำขวัญในหัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” สอนโดยครูนพมาศ จิตรประเสริฐ

You may also like...

ใส่ความเห็น