ค่ายมารยาทไทยโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) นำโดย นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันจัดค่ายมารยาทไทยให้กับนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมและส่งเสริมมารยาทไทยในชีวิตประจำวัน สร้างต้นแบบนักเรียนที่มีมารยาทดี ให้เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

You may also like...

ใส่ความเห็น