วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ร่วมกับเทศบาลตำบลรางหวาย จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายนของทุกปี โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานต่างๆ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

You may also like...

ใส่ความเห็น