ร.ร.วัดเขาสะพายแร้งร่วมประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน หลักสูตรปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 25 มิถุน […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ในทุก ๆ เช้า นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวนจะช่วยกันทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยมีคุณครูประจำชั้นกำกับดูแล

ในทุก ๆ เช้า นักเรีย […]

โรงเรียนวัดบ้านทวนได้จัดงานวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันระบายสี และกิจกรรมตอบคำถามวันสุนทรภู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติประวัติผลงานของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันศุกร์ ที่ 24 มิ.ย […]