โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

28 มิถุนายน 2565 พระ อุปสมบทหมู่วัดทุ่งสมอ มอบทุนการศึกษา  ขนม  และไอศกรีม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสมอ 

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนมิถุนายน 35/2565
Next post โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ห้องเรียนอาชีพ” ของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565