วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำโดยนางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และนำต้นเทียนไปถวาย ณ วันดอนเจดีย์ และวัดหัวรัง