วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดผึ้งหลวง 72 พรรษา

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก My School Project
Next post วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ” เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง