วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดผึ้งหลวง 72 พรรษา

You may also like...