ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดเขารักษ์นำโดย ผอ.บรรพต ท่าน้ำตื้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดเขารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี

ของชาติ พ.ศ.2565  และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (SP Center)ชุดที่ 6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 1 ได้เข้ามาตรวจประเมินห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน
Next post โรงเรียนวัดพังตรุรับการนิเทศติดตาม วิธีการสอนที่สร้างพลังการเรียนรู้