โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

18 กรกฎาคม 2565 นายบรรพต ท่าน้ำตื้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นางสาวไอยรินณ์ จันแย้ม, นางลักขณา หมดทุกข์, นายศุภภัทร์ มีแสง คณะกรรมการนิเทศติดตามการประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขารักษ์

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ด้านห้องเรียนคุณภาพ ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกรกฎาคม 38/2565