โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

8 กรกฎาคม 2565 นายเดชา ลัดดากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ช่วยทำความสะอาดปรับภูมทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2565 นางสาวปิยะพร อินเจริญ คุณครูโรงเรียนวัดทุ่งสมอ และเด็กชายจิรวัฒน์ ทัศนา นักเรียนโรงเรียนวัดทุุ่งสมอ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น